Sách ngoại văn
621.39
Analog-to-digital conversion /
DDC 621.39
Tác giả CN Pelgrom, Marcel J. M.
Nhan đề Analog-to-digital conversion / Marcel J.M. Pelgrom.
Thông tin xuất bản Dordrecht ;New York : Springer, c2010
Thuật ngữ chủ đề Electronic circuit design.
Thuật ngữ chủ đề Microelectronics.
Thuật ngữ chủ đề Analog-to-digital converters.
Môn học Kỹ thuật số
Tác giả(bs) TT Books24x7, Inc.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 01545nam a2200361 a 4500
00127178
00212
003CtWfDGI
004D94D7C64-5D62-4768-A0DC-CF98403A5373
005201306211505
006m d
007cr zn|
008101120s2010 ne a sb 001 0 eng d
0091 0
039|a20130621150357|bnguyenloi|y20130621145902|znguyenloi
08204|222|a621.39
1001 |aPelgrom, Marcel J. M.
24510|aAnalog-to-digital conversion / |cMarcel J.M. Pelgrom.
260 |aDordrecht ;|aNew York : |bSpringer, |cc2010|e(Norwood, Mass. :|fBooks24x7.com [generator])
538 |aMode of access: Internet via World Wide Web.
650 0|aElectronic circuit design.
650 0|aMicroelectronics.
650 0|aAnalog-to-digital converters.
690|aKỹ thuật số
7102 |aBooks24x7, Inc.
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/analog_to_digital conversion_marcel j.m. pelgrom/009048188873_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét