Sách tiếng Việt
621.3815 Đ 450 H
Căn bản mạch logic /
DDC 621.3815
Tác giả CN Đỗ Thanh Hải
Nhan đề Căn bản mạch logic / Đỗ Thanh Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2003
Mô tả vật lý 271 tr. ; 29 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật số
Thuật ngữ chủ đề Mạch số (điện tử)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000007112
000 00000nam a2200000 4500
00111910
00211
004E9D66717-4FAD-44AC-A1D4-F41EF29BA8C2
005201912041038
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20191204103810|btrangtran|c20040107|dthanhntk|y20031127|zthanhntk
082 |a621.3815|bĐ 450 H
100 |aĐỗ Thanh Hải
245 |aCăn bản mạch logic / |cĐỗ Thanh Hải
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2003
300 |a271 tr. ; |c29 cm
650 |aKỹ thuật số
650 |aMạch số (điện tử)
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000007112
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/canbanmachlocgic_dothanhhai/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b17|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000007112 Kho đọc Sinh viên 621.3815 Đ 450 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét