Sách ngoại văn
070
Global Journalism :
DDC 070
Tác giả CN Dimitrova, Daniela
Nhan đề Global Journalism : Understanding World Media Systems / Daniela Dimitrova
Thông tin xuất bản Rowman & Littlefield Publishers, 2021
Mô tả vật lý 429 p.
Thuật ngữ chủ đề Media Studies
Thuật ngữ chủ đề Communications
Thuật ngữ chủ đề Journalism
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161422
00212
0042D4162F4-E091-4AAF-9A44-B0A3227984B9
005202112161119
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211216111713|bngavt|y20211216111137|zngavt
082 |a070
100 |aDimitrova, Daniela
245 |aGlobal Journalism : |bUnderstanding World Media Systems / |cDaniela Dimitrova
260|b Rowman & Littlefield Publishers, |c2021
300|a429 p.
650 |aMedia Studies
650 |aCommunications
650 |aJournalism
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/070_truyenthong_bao chi_xuatban/globaljournalism_danieladimitrova/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét