Sách tiếng Việt
711.4 H 466
Hợp tuyển thiết kế đô thị /
DDC 711.4
Nhan đề Hợp tuyển thiết kế đô thị / Đặng Thái Hoàng chủ biên và những người khác
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 186 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quy hoạch
Tác giả(bs) CN Ngô Trung Hải
Tác giả(bs) CN Đặng Thái Hoàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022753-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030020-6
000 00000nam a2200000 4500
00117561
00211
004EF64EF4F-4554-4633-963B-06A031D7B6E8
005201803141537
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180314153717|bvinhpq|c20121206|dvanpth|y20050718|zhoannq
082 |a711.4|bH 466
245 |aHợp tuyển thiết kế đô thị / |cĐặng Thái Hoàng chủ biên và những người khác
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a186 tr. ; |c24 cm
650 |aKiến trúc
650 |aĐô thị - Quy hoạch
700 |aNgô Trung Hải
700 |aĐặng Thái Hoàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022753-5
852|bKho mượn|j(7): 3000030020-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/hoptuyentkedothi _dangthaihoang/page_000thumbimage.jpg
890|a10|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030026 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 10
2 3000030025 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 9
3 3000030024 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 8
4 3000030023 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 7
5 3000030022 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 6
6 3000030021 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 5
7 3000030020 Kho mượn 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 4
8 1000022755 Kho đọc Sinh viên 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 3
9 1000022754 Kho đọc Sinh viên 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 2
10 1000022753 Kho đọc Sinh viên 711.4 H 466 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét