Sách tiếng Việt
711.13 L 310 W
Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á :
DDC 711.13
Tác giả CN Lim, William S. W.
Nhan đề Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á : Viễn cảnh Hậu - Hiện đại cấp tiến / William S. W. Lim Wiliiam; Lê Phục Quốc, Trần Khang dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 307 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quy hoạch
Tác giả(bs) CN Lê Phục Quốc
Tác giả(bs) CN Trần Khang
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022750-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030013-9
000 00000nam a2200000 4500
00117488
00211
0047936ABB7-BDF5-4E6B-883F-0E50258F0801
005201710241410
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20171024141031|bvanpth|c20150824162737|dvinhpq|y20050630|zhoannq
082 |a711.13|bL 310 W
100 |aLim, William S. W.
245 |aQuy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á : |bViễn cảnh Hậu - Hiện đại cấp tiến / |cWilliam S. W. Lim Wiliiam; Lê Phục Quốc, Trần Khang dịch
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a307 tr. ; |c24 cm
650 |aĐô thị - Quy hoạch
700 |aLê Phục Quốc
700 |aTrần Khang
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022750-2
852|bKho mượn|j(7): 3000030013-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/quyhoachdothitheodlychaua_williamswlim/page_001thumbimage.jpg
890|a10|b2|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030019 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 10
2 3000030018 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 9
3 3000030017 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 8
4 3000030016 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 7
5 3000030015 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 6
6 3000030014 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 5
7 3000030013 Kho mượn 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 4
8 1000022752 Kho đọc Sinh viên 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 3
9 1000022751 Kho đọc Sinh viên 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 2
10 1000022750 Kho đọc Sinh viên 711.13 L 310 W Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét