Sách tiếng Việt
711 B 510 T
Kỹ thuật hạ tầng đô thị /
DDC 711
Tác giả CN Bùi Khắc Toàn
Nhan đề Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Hiệp
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 108 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Trường đại học kiến trúc Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quy hoạch
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quản lý
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hường
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Hiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022933-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030439-45
000 00000nam a2200000 4500
00117439
00211
0047AE8558B-6296-4A05-BEA4-C212950667C9
005201803221604
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180322160456|bvinhpq|c20121220|dvanpth|y20050628|zhoannq
082 |a711|bB 510 T
100 |aBùi Khắc Toàn
245 |aKỹ thuật hạ tầng đô thị / |cBùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Hiệp
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a108 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Trường đại học kiến trúc Hà Nội
650 |aĐô thị - Quy hoạch
650 |aĐô thị - Quản lý
700 |aTrần Thị Hường
700 |aVũ Hoàng Hiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022933-5
852|bKho mượn|j(7): 3000030439-45
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/kythuathatangdothi_buikhactoan/page_000thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030445 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000030444 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000030443 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000030442 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000030441 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000030440 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 5
7 3000030439 Kho mượn 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000022935 Kho đọc Sinh viên 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000022934 Kho đọc Sinh viên 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000022933 Kho đọc Sinh viên 711 B 510 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét