Sách tiếng Việt
711.45 Ng 527 L
Quy hoạch phát triển các Business Park :
DDC 711.45
Tác giả CN Nguyễn Cao Lãnh
Nhan đề Quy hoạch phát triển các Business Park : Mô hình tất yếu cho đô thị hiện đại / Nguyễn Cao Lãnh
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 155 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Business Park: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu vực thương mại khác
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quy hoạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022948-50
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030474-80
000 00000nam a2200000 4500
00117076
00211
00485487D92-A776-490E-8498-1F18280355A6
005201804041707
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180404170711|bvinhpq|c20121220|dvanpth|y20050510|zhoannq
082 |a711.45|bNg 527 L
100 |aNguyễn Cao Lãnh
245 |aQuy hoạch phát triển các Business Park : |bMô hình tất yếu cho đô thị hiện đại / |cNguyễn Cao Lãnh
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a155 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aBusiness Park: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu vực thương mại khác
650 |aĐô thị - Quy hoạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022948-50
852|bKho mượn|j(7): 3000030474-80
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/quyhoachptriencacbussinesspark_nguyencaolanh/page_000thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030480 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 10
2 3000030479 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 9
3 3000030478 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 8
4 3000030477 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 7
5 3000030476 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 6
6 3000030475 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
7 3000030474 Kho mượn 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
8 1000022950 Kho đọc Sinh viên 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
9 1000022949 Kho đọc Sinh viên 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
10 1000022948 Kho đọc Sinh viên 711.45 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét