Sách ngoại văn
005
Modern Operating Systems by Andrew Tanenbaum /
DDC 005
Tác giả CN Tanenbaum, Andrew
Nhan đề Modern Operating Systems by Andrew Tanenbaum / Andrew Tanenbaum, Herbert Bos
Thông tin xuất bản Generic, 2014
Mô tả vật lý 1138 p.
Thuật ngữ chủ đề Modern Operating Systems
Tác giả(bs) CN Bos, Herbert
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173583
00212
004A6FE88ED-F249-4E40-BD4E-DB31462024DF
005202209211526
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220921152657|zngavt
082 |a005
100 |aTanenbaum, Andrew
245 |aModern Operating Systems by Andrew Tanenbaum / |cAndrew Tanenbaum, Herbert Bos
260 |bGeneric, |c2014
300 |a1138 p.
650 |aModern Operating Systems
700 |aBos, Herbert
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/modernoperatingsystems_andrewtanenbaum/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét