Sách ngoại văn
005.43
MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646) :
DDC 005.43
Tác giả CN Thomas, Orin
Nhan đề MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646) : Windows Server 2008 Server Administrator / Orin Thomas & Ian McLean
Thông tin xuất bản Prentice Hal, 2008
Mô tả vật lý 752 p.
Thuật ngữ chủ đề Network Access Protection
Thuật ngữ chủ đề Planning Core Active
Từ khóa tự do MCITP
Môn học Quản trị mạng
Tác giả(bs) CN McLean, Ian
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157168
00212
00457E71BFC-1A93-455B-B916-2413E3BFC4EA
005202109251712
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210925171222|btrangthuvien|c20210925165807|dtrangthuvien|y20210910164108|zngavt
082 |a005.43
100 |aThomas, Orin
245|aMCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646) : |bWindows Server 2008 Server Administrator / |cOrin Thomas & Ian McLean
260 |bPrentice Hal, |c2008
300 |a752 p.
650 |aNetwork Access Protection
650 |aPlanning Core Active
653|aMCITP
690 |aQuản trị mạng
700 |aMcLean, Ian
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/windowsserver2008_orinthomas/0page_003thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét