Sách tiếng Việt
363.7 C 500 Đ
Quản lý chất thải rắn đô thị /
DDC 363.7
Tác giả CN Cù Huy Đấu
Nhan đề Quản lý chất thải rắn đô thị / Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây Dựng, 2009
Mô tả vật lý 268 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chất thải - Quản lý
Môn học Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
Môn học Kỹ thuật xử lý chất thải rắn (lý thuyết + đồ án)
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019793-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000020562-8
000 00000nam a2200000 4500
00123447
00211
00456A68CE9-6742-4221-BAF3-ACD59E2A47C9
005201709140735
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170914073741|bhienhtt|c20140221160554|doanhntk|y20101223|zoanhntk
082 |a363.7|bC 500 Đ
100 |aCù Huy Đấu
245 |aQuản lý chất thải rắn đô thị / |cCù Huy Đấu, Trần Thị Hường
260 |aHà Nội : |bXây Dựng, |c2009
300 |a268 tr. ; |c27 cm
650 |aChất thải - Quản lý
690|aKỹ thuật xử lý chất thải rắn
690|aKỹ thuật xử lý chất thải rắn (lý thuyết + đồ án)
700 |aTrần Thị Hường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019793-5
852|bKho mượn|j(7): 3000020562-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/quan ly chat thai ran do thi_cu huy dau/00.quan ly chat thai ran do thi_cu huy dau_001thumbimage.jpg
890|a10|b105|c1|d84
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020568 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000020567 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000020566 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000020565 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000020564 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 3000020563 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 5
7 3000020562 Kho mượn 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
8 1000019795 Kho đọc Sinh viên 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
9 1000019794 Kho đọc Sinh viên 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
10 1000019793 Kho đọc Sinh viên 363.7 C 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét