Sách tiếng Việt
711.4 Ph 104 Gi
Quy hoạch vùng /
DDC 711.4
Tác giả CN Phạm Kim Giao
Nhan đề Quy hoạch vùng / Phạm Kim Giao, Vũ Thị Vinh, Trần Thị Hường
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 200 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vùng - Quy hoạch
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị (Môn học)
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hường
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Vinh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022572-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000029556-62
000 00000nam a2200000 4500
00117224
00211
00402E928D3-D2ED-4BD7-8940-4132AF250869
005201803300850
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180330085027|bvinhpq|c20121123|dvanpth|y20050529|zhoannq
082 |a711.4|bPh 104 Gi
100 |aPhạm Kim Giao
245 |aQuy hoạch vùng / |cPhạm Kim Giao, Vũ Thị Vinh, Trần Thị Hường
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a200 tr. ; |c27 cm
650 |aVùng - Quy hoạch
653 |aQuy hoạch đô thị (Môn học)
700 |aTrần Thị Hường
700 |aVũ Thị Vinh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022572-4
852|bKho mượn|j(7): 3000029556-62
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/quyhoachvung_phamkimgiao/page_000thumbimage.jpg
890|a10|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000022574 Kho đọc Sinh viên 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 3
2 1000022573 Kho đọc Sinh viên 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 2
3 1000022572 Kho đọc Sinh viên 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 1
4 3000029562 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 10
5 3000029561 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 9
6 3000029560 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 8
7 3000029559 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 7
8 3000029558 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 6
9 3000029557 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 5
10 3000029556 Kho mượn 711.4 Ph 104 Gi Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét