Khóa luận
639.68 Ph 513 Ph
Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại Công ty TNHH Vi Hồng - Phước Dinh - Thuận Nam - Ninh Thuận /
DDC 639.68
Tác giả CN Phùng Nghĩa Phúc
Nhan đề Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại Công ty TNHH Vi Hồng - Phước Dinh - Thuận Nam - Ninh Thuận / Phùng Nghĩa Phúc; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 52 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ chân trắng-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002870
000 00000nam a2200000 4500
00198018
00215
004E2F96F00-CB53-44C8-ABC8-57988404F6FE
005202004270833
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200427083308|bvanpth|y20181127165802|zvanpth
082 |a639.68|bPh 513 Ph
100 |aPhùng Nghĩa Phúc
245 |aTìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại Công ty TNHH Vi Hồng - Phước Dinh - Thuận Nam - Ninh Thuận / |cPhùng Nghĩa Phúc; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a52 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
490 |aViện Nuôi trồng thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 56
650 |aTôm thẻ chân trắng|xKỹ thuật nuôi
700 |aNguyễn Tấn Sỹ: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002870
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002870 Kho luận văn 639.68 Ph 513 Ph Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét