Sách tiếng Việt
331.11
Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng :
DDC 331.11
Tác giả CN Trần Văn Tùng
Nhan đề Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng : Kinh nghiệm của thế giới. Sách chuyên khảo / Trần Văn Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2005
Mô tả vật lý 229 tr ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế lao động
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Khía cạnh kinh tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174076
00211
0041CEFABDE-3F77-4101-A1E9-F3ED39A0A378
005201801121528
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180112152805|bvinhpq|y20180112084530|zvanpth
082 |a331.11
100 |aTrần Văn Tùng
245 |aĐào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng : |bKinh nghiệm của thế giới. Sách chuyên khảo / |cTrần Văn Tùng
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2005
300 |a229 tr ; |c19 cm
650 |aKinh tế lao động
650 |aGiáo dục|xKhía cạnh kinh tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/daotaoboiduong_tranvantung/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét