Sách ngoại văn
658
The fast forward MBA pocket reference /
DDC 658
Tác giả CN Argenti, Paul A.
Nhan đề The fast forward MBA pocket reference / Paul A. Argenti
Lần xuất bản 2nd edit
Thông tin xuất bản New York : Wiley, 2002
Mô tả vật lý xiv, 338 p.
Thuật ngữ chủ đề Portable MBA-Cover
000 00899nam a22002054 450
00174068
00212
0044C46712F-4A3D-4999-8E78-2914F1B67642
005201801121516
008000000s2002 xx 00| u eng d
0091 0
020 |a0471145955
039|a20180112151648|bvinhpq|y20180111165924|zvanpth
082|a658
1001 |aArgenti, Paul A.
24510|aThe fast forward MBA pocket reference / |cPaul A. Argenti
250|a2nd edit
260 |aNew York : |bWiley, |c2002
300 |axiv, 338 p.
650 |aPortable MBA|xCover
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/thefastforwardmbapocketreference_paulaargenti/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét