Sách tiếng Việt
307.2
Di chuyển để sống tốt hơn :
DDC 307.2
Nhan đề Di chuyển để sống tốt hơn : Di dân nội thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam) / Nguyễn Thị Thiềng, Lê Thị Hương và những người khác
Thông tin xuất bản Việt Nam : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 278 tr. ; 24 cm
Tùng thư Di cư
Thuật ngữ chủ đề Đô thị-Phát triển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thiềng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hương
000 00000nam a2200000 4500
00174065
00211
00484CB5613-9A94-4FDA-B392-DA56D8EEDC0F
005201801121623
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180112162320|bvinhpq|y20180111164604|zvanpth
082 |a307.2
245 |aDi chuyển để sống tốt hơn : |bDi dân nội thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam) / |cNguyễn Thị Thiềng, Lê Thị Hương và những người khác
260 |aViệt Nam : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2008
300 |a278 tr. ; |c24 cm
490 |aDi cư
650 |aĐô thị|xPhát triển
700 |aNguyễn Thị Thiềng
700 |aLê Thị Hương
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/dichuyendesongtothon_nguyenthithieng/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét