Sách tiếng Việt
915
Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản :
DDC 915
Tác giả CN Huỳnh Văn Giáp
Nhan đề Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản : Môi trường tự nhiên và các đặc điểm nhân văn, kinh tế - xã hội / Huỳnh Văn Giáp
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả vật lý 497 tr. ; 21 cm
Phụ chú Giới thiệu những đặc điểm tự nhiên, đặc điểm nhân văn và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 3 nước vùng Đông Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thuật ngữ chủ đề Địa lý-Đông Á
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174064
00211
0046790673A-7F37-4C52-8550-37931F37FABA
005201801121617
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180112161745|bvinhpq|y20180111162804|zvanpth
082|a915
100 |aHuỳnh Văn Giáp
245 |aĐịa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản : |bMôi trường tự nhiên và các đặc điểm nhân văn, kinh tế - xã hội / |cHuỳnh Văn Giáp
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2004
300 |a497 tr. ; |c21 cm
500|aGiới thiệu những đặc điểm tự nhiên, đặc điểm nhân văn và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 3 nước vùng Đông Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
650|aĐịa lý|xĐông Á
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/dialydongbaca_huynhvangiap/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét