Sách tiếng Việt
332.67
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp /
DDC 332.67
Tác giả CN Trần Xuân Tùng
Nhan đề Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp / Trần Xuân Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 276 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế đối ngoại
Thuật ngữ chủ đề Đầu tư quốc tế
000 00000nam a2200000 4500
00174062
00211
0046AD2E436-B085-43FD-B190-7AF02EB8063D
005201801121553
008130110s20052000vm| vie
0091 0
039|a20180112155317|bvinhpq|c20180111161936|dvanpth|y20180111161017|zvanpth
082 |a332.67
100 |aTrần Xuân Tùng
245 |aĐầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp / |cTrần Xuân Tùng
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2005
300 |a276 tr. ; |c21 cm
650 |aKinh tế đối ngoại
650|aĐầu tư quốc tế
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/daututructiepnuocngoai_tranxuantung/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét