Sách tiếng Việt
332.6
Thị trường chứng khoán :
DDC 332.6
Nhan đề Thị trường chứng khoán : Dành cho những người mới bắt đầu / Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2005
Mô tả vật lý 367 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Chứng khoán
Thuật ngữ chủ đề Thị trường chứng khoán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Dũng
000 00000nam a2200000 4500
00174058
00211
004A728411D-7F69-40A0-B50C-65C79195A091
005201801121506
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180112150628|bvinhpq|y20180111160350|zvanpth
082 |a332.6
245 |aThị trường chứng khoán : |bDành cho những người mới bắt đầu / |cNguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng và những người khác
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2005
300 |a367 tr. ; |c20 cm
650 |aChứng khoán
650 |aThị trường chứng khoán
700 |aNguyễn Anh Dũng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thitruongchungkhoan_nguyenanhdung/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét