Sách tiếng Việt
658.8
Giáo trình Marketing căn bản /
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhan đề Dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 105 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Môn học Marketing căn bản
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00174053
00211
004FEA573BA-625D-4B4B-BA76-3DEC5B797419
005201801111626
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180111162605|bvinhpq|c20180111155945|dvinhpq|y20180111155602|zvinhpq
082 |a658.8
100 |aNguyễn Thị Thanh Huyền
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cNguyễn Thị Thanh Huyền
245|bDùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2005
300 |a105 tr. ; |c24 cm
650 |aMarketing
690 |aMarketing căn bản
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gtmarketingcanban_nguyenthithanhhuyen/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét