Sách tiếng Việt
615.1
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2 :
DDC 615.1
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2 : Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp. Sách đào tạo dược sĩ đại học / Từ Minh Koóng (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2007
Mô tả vật lý 176 tr. ;
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Bộ Y tế
Môn học Công nghệ sản xuất kháng sinh và vitamin
Tác giả(bs) CN Đàm Thanh Xuân
Tác giả(bs) CN Từ Minh Koóng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00173922
00211
004D719DC3A-374B-44F7-8D65-1B78D82BFE86
005201806211651
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180621165120|bvanpth|c20180110162707|dvinhpq|y20180110154800|zvinhpq
082 |a615.1
245 |aKỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2 : |bKỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp. Sách đào tạo dược sĩ đại học / |cTừ Minh Koóng (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bY học, |c2007
300 |a176 tr. ;
500 |aĐầu bìa sách ghi: Bộ Y tế
690|aCông nghệ sản xuất kháng sinh và vitamin
700|aĐàm Thanh Xuân
700|aTừ Minh Koóng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/ktsanxuatduocphamt2/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét