Sách tiếng Việt
338.092
Chuyện doanh nhân :
DDC 338.092
Nhan đề Chuyện doanh nhân : Học sau mỗi bước đi / Vũ Kim Hải và những người khác
Nhan đề khác Stories of businesspeople
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2004
Mô tả vật lý 280 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Nhà doanh nghiệp-Lịch sử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173919
00211
0046938B7F6-7B07-459C-AA0F-3E3CFE140C3E
005201806011446
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180601144611|bvinhpq|y20180110152225|zvanpth
082 |a338.092
245 |aChuyện doanh nhân : |bHọc sau mỗi bước đi / |cVũ Kim Hải và những người khác
246|aStories of businesspeople
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2004
300 |a280 tr.;
650 |aNhà doanh nghiệp|xLịch sử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/chuyendoanhnhan_vukimhai/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét