Sách tiếng Việt
338.544
Dự án và kế hoạch kinh doanh - từ dự án đến văn bản hoàn chỉnh :
DDC 338.544
Tác giả CN Đỗ Minh Cương
Nhan đề Dự án và kế hoạch kinh doanh - từ dự án đến văn bản hoàn chỉnh : Sách tham khảo / Đỗ Minh Cương, Đỗ Huy Khánh, Vũ Quốc Ngữ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 421 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Dự báo
Tác giả(bs) CN Đỗ Huy Khánh
Tác giả(bs) CN Vũ Quốc Ngữ
000 00000nam a2200000 4500
00173789
00211
004966735FA-C430-4D46-8558-D99B5EEEA6EC
005201801100908
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20180110090845|bvinhpq|y20180109152629|zvanpth
082 |a338.544
100 |aĐỗ Minh Cương
245 |aDự án và kế hoạch kinh doanh - từ dự án đến văn bản hoàn chỉnh : |bSách tham khảo / |cĐỗ Minh Cương, Đỗ Huy Khánh, Vũ Quốc Ngữ
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2001
300 |a421 tr. ; |c21 cm
650|aKinh doanh|xDự báo
700|aĐỗ Huy Khánh
700|aVũ Quốc Ngữ
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/duanvakehoachkinhdoanh_dominhcuong/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét