Sách tiếng Việt
664.7 K 600
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 /
DDC 664.7
Nhan đề Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 370 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu TTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 50 năm xây dựng và phát triển
Thuật ngữ chủ đề Lương thực - Chế biến
Thuật ngữ chủ đề Lê Hồng Khanh
Từ khóa tự do Công nghệ sản xuất bánh kẹo (Mã môn học: 35020)
Môn học Công nghệ sản xuất bánh kẹo
Môn học Trải nghiệm thực tế (STH)
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Hợi
Tác giả(bs) CN Mai Văn Lề
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016672-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000011475-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0015955
00211
004C4F57F1E-2A72-465F-9FEA-4BB6A17D66A1
005201703221654
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170322165514|boanhntk|c20120522|dhungbt|y20071025|zoanhntk
082 |a664.7|bK 600
245 |aKỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / |cBùi Đức Hợi và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a370 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu TTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 50 năm xây dựng và phát triển
650 |aLương thực - Chế biến
650 |aLê Hồng Khanh
653 |aCông nghệ sản xuất bánh kẹo (Mã môn học: 35020)
690 |aCông nghệ sản xuất bánh kẹo
690|aTrải nghiệm thực tế (STH)
700 |aBùi Đức Hợi
700|aMai Văn Lề
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016672-4
852|bKho mượn|j(7): 3000011475-81
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/ky thuat che bien luong thuc t1_bui duc hoi_001thumbimage.jpg
890|a10|b214|c1|d62
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000011481 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 10
2 3000011480 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 9
3 3000011479 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 8
4 3000011478 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 7
5 3000011477 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 6
6 3000011476 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 5
7 3000011475 Kho mượn 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 4
8 1000016674 Kho đọc Sinh viên 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 3
9 1000016673 Kho đọc Sinh viên 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 2
10 1000016672 Kho đọc Sinh viên 664.7 K 600 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét