Sách tiếng Việt
658 P 400 M
Chiến lược cạnh tranh /
DDC 658
Tác giả CN Porter, Michael E.
Nhan đề Chiến lược cạnh tranh / Michael E. Porter; Nguyễn Ngọc Toàn dịch
Nhan đề khác Competitive strategy
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 467 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế - Cạnh tranh
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Môn học Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022123-5
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000028001-7, 3000028022-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014736
00211
00497A20840-674D-491B-BF42-87D64E0A3A37
005201710130826
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20171013082634|bvanpth|c20170913143922|doanhntk|y20111021|zngavt
082 |a658|bP 400 M
100 |aPorter, Michael E.
245 |aChiến lược cạnh tranh / |cMichael E. Porter; Nguyễn Ngọc Toàn dịch
246 |aCompetitive strategy
260 |aTp.HCM : |bTrẻ, |c2011
300 |a467 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế - Cạnh tranh
650 |aQuản trị chiến lược
690|aQuản trị chiến lược
700 |aNguyễn Ngọc Toàn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022123-5
852|bKho mượn|j(12): 3000028001-7, 3000028022-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chien luoc canh tranh_michael e porter_001thumbimage.jpg
890|a15|b116|c1|d61
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000028026 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 15
2 3000028024 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 13
3 3000028023 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 12
4 3000028022 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:05-05-2020
5 3000028007 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 10
6 3000028005 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 8
7 3000028004 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 7
8 3000028003 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 6
9 3000028001 Kho mượn 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 4
10 1000022125 Kho đọc Sinh viên 658 P 400 M Sách Tiếng Việt 3
  1  2 of 2 
Nhận xét