Sách tiếng Việt
004.2 Ph 104 H
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /
DDC 004.2
Tác giả CN Phạm Thị Thanh Hồng
Nhan đề Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Phạm Thị Thanh Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2010
Mô tả vật lý 297 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống thông tin quản lý
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp - Quản lý
Môn học Hệ thống thông tin quản lý
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021394-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000025656-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014689
00211
0047015A1C1-1DE2-43CD-8F38-0ADB213DF9C0
005201501291638
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150129163800|bvanpth|c20140630164702|dvanpth|y22-Mar-2012 04:07:00|zoanhntk
082 |a004.2|bPh 104 H
100 |aPhạm Thị Thanh Hồng
245 |aGiáo trình hệ thống thông tin quản lý / |cPhạm Thị Thanh Hồng
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2010
300 |a297 tr. ; |c24 cm
650 |aHệ thống thông tin quản lý
650 |aDoanh nghiệp - Quản lý
690|aHệ thống thông tin quản lý
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021394-6
852|bKho mượn|j(7): 3000025656-62
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gt he thong tt quan ly_pham thi thanh hongthumbimage.jpg
890|a10|b90|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025662 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000025661 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 9
3 3000025660 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000025659 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000025658 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000025657 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000025656 Kho mượn 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000021396 Kho đọc Sinh viên 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000021395 Kho đọc Sinh viên 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000021394 Kho đọc Sinh viên 004.2 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét