Sách tiếng Việt
664.07 M 103 Ng
Giáo trình Truy xuất nguồn gốc thủy sản /
DDC 664.07
Tác giả CN Mai Thị Tuyết Nga
Nhan đề Giáo trình Truy xuất nguồn gốc thủy sản / Mai Thị Tuyết Nga (chủ biên), Vũ Ngọc Bội, Trần Thị Bích Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 258 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Tiêu chuẩn
Môn học Truy xuất nguồn gốc
Môn học Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Bội
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bích Thủy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027994-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000038002-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144823
00211
0044DEF1231-BE7B-4F08-992E-848B859DBC51
005201608161634
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160816163443|bvinhpq|y20160422075236|zvanpth
082 |a664.07|bM 103 Ng
100 |aMai Thị Tuyết Nga
245 |aGiáo trình Truy xuất nguồn gốc thủy sản / |cMai Thị Tuyết Nga (chủ biên), Vũ Ngọc Bội, Trần Thị Bích Thủy
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2016
300 |a258 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aChất lượng|xTiêu chuẩn
690 |aTruy xuất nguồn gốc
690|aQuản lý chuỗi cung ứng thực phẩm
700 |aVũ Ngọc Bội
700|aTrần Thị Bích Thủy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027994-6
852|bKho mượn|j(12): 3000038002-13
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/anhbia/gttruyxuatnguongocts_maithituyetngathumbimage.jpg
890|a15|b136
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000027994 Kho đọc Sinh viên 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 1
2 1000027995 Kho đọc Sinh viên 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 2
3 1000027996 Kho đọc Sinh viên 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 3
4 3000038002 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 4
5 3000038003 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 5
6 3000038004 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:27-05-2018
7 3000038005 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 7
8 3000038006 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 8
9 3000038007 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 9
10 3000038008 Kho mượn 664.07 M 103 Ng Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét