Sách tiếng Việt
613.2 M 100 D
Dinh dưỡng trực quan :
DDC 613.2
Tác giả CN Mazourik, Dr.
Nhan đề Dinh dưỡng trực quan : Phương pháp khoa học đảm bảo giảm cân an toàn / Dr. Mazourik; Phạm Xuân Đà, Dr. Cao dịch giả
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2012
Mô tả vật lý 220 tr. : minh họa màu ; 18 cm
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Môn học Dinh dưỡng học
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Đà
Tác giả(bs) CN Dr. Cao
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026743-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036840-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131292
00211
004A1CB0386-D12D-4919-8C81-0D57C7D15C51
005201412261126
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20141226112644|bvanpth|c20141022164335|dvanpth|y20140428080906|znguyenloi
082 |a613.2|bM 100 D
100 |aMazourik, Dr.
245 |aDinh dưỡng trực quan : |bPhương pháp khoa học đảm bảo giảm cân an toàn / |cDr. Mazourik; Phạm Xuân Đà, Dr. Cao dịch giả
260 |aHà Nội : |bY học, |c2012
300 |a220 tr. : |bminh họa màu ; |c18 cm
650 |aDinh dưỡng
690 |aDinh dưỡng học
700 |aPhạm Xuân Đà
700|aDr. Cao
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026743-5
852|bKho mượn|j(2): 3000036840-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/dinhduongtrucquan_mazourik/0dinhduongtrucquan_mazourikthumbimage.jpg
890|a5|b13|c1|d20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036841 Kho mượn 613.2 M 100 D Sách Tiếng Việt 5
2 3000036840 Kho mượn 613.2 M 100 D Sách Tiếng Việt 4
3 1000026745 Kho đọc Sinh viên 613.2 M 100 D Sách Tiếng Việt 3
4 1000026744 Kho đọc Sinh viên 613.2 M 100 D Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:07-12-2021
5 1000026743 Kho đọc Sinh viên 613.2 M 100 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét