Sách tiếng Việt
660.6 L 561 Ph
Giáo trình công nghệ lên men /
DDC 660.6
Tác giả CN Lương Đức Phẩm
Nhan đề Giáo trình công nghệ lên men / Lương Đức Phẩm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 251 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Men - Sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ vi sinh
Môn học Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019647-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000020124-30, 3000028333-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012957
00211
004CF42C265-D3A4-4F58-9857-3D0C45D9FBF3
005201307171552
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130717155248|bvanpth|c20130621105430|dvanpth|y20101220|zoanhntk
082 |a660.6|bL 561 Ph
100 |aLương Đức Phẩm
245 |aGiáo trình công nghệ lên men / |cLương Đức Phẩm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a251 tr. ; |c27 cm
650 |aMen - Sản xuất
650|aCông nghệ vi sinh
690 |aCông nghệ sản xuất các sản phẩm lên men
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019647-9
852|bKho mượn|j(12): 3000020124-30, 3000028333-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe len men_luong duc phamsmallthumb.jpg
890|a15|b500|c1|d117
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000019647 Kho đọc Sinh viên 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 1
2 1000019648 Kho đọc Sinh viên 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 2
3 1000019649 Kho đọc Sinh viên 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 3
4 3000020124 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 4
5 3000020125 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 5
6 3000020126 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 6
7 3000020127 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 7
8 3000020128 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 8
9 3000020129 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 9
10 3000020130 Kho mượn 660.6 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét