Sách tiếng Việt
531.076 B 103
Bài tập Cơ học lý thuyết /
DDC 531.076
Nhan đề Bài tập Cơ học lý thuyết / Nguyễn Thúc An và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 196 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn Cơ học lý thuyết
Thuật ngữ chủ đề Cơ học lý thuyết-Bài tập
Môn học Cơ học lý thuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúc An
Tác giả(bs) CN Khổng Doãn Điền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Cự
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024327-9
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000033343-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127620
00211
004FA079559-F587-483D-81AA-7FDC0A467008
005201309260811
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20130926080938|bnguyenloi|c20130918144822|dvanpth|y20130808110708|zhienlt
082 |a531.076|bB 103
245 |aBài tập Cơ học lý thuyết / |cNguyễn Thúc An và các tác giả khác
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a196 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: Trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn Cơ học lý thuyết
650|aCơ học lý thuyết|xBài tập
690|aCơ học lý thuyết
700 |aNguyễn Thúc An
700|aKhổng Doãn Điền
700|aNguyễn Bá Cự
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024327-9
852|bKho mượn|j(6): 3000033343-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/baitapcohoclythuyet_nguyenthucan/0baitapcohoclythuyet_nguyenthucanthumbimage.jpg
890|a9|b47|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000024327 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 1
2 1000024328 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 2
3 1000024329 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 3
4 3000033343 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 4
5 3000033344 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 5
6 3000033345 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 6
7 3000033346 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 7
8 3000033347 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 8
9 3000033348 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Nhận xét