Sách tiếng Việt
531.076 B 103
Bài tập Cơ học lý thuyết /
DDC 531.076
Nhan đề Bài tập Cơ học lý thuyết / Nguyễn Thúc An và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 196 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn Cơ học lý thuyết
Thuật ngữ chủ đề Cơ học lý thuyết-Bài tập
Môn học Cơ học lý thuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúc An
Tác giả(bs) CN Khổng Doãn Điền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Cự
Địa chỉ Đọc: 3 cuốn, Mượn: 6 cuốn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127620
00211
004FA079559-F587-483D-81AA-7FDC0A467008
005201309260811
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20130926080938|bnguyenloi|c20130918144822|dvanpth|y20130808110708|zhienlt
082 |a531.076|bB 103
245 |aBài tập Cơ học lý thuyết / |cNguyễn Thúc An và các tác giả khác
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a196 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: Trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn Cơ học lý thuyết
650|aCơ học lý thuyết|xBài tập
690|aCơ học lý thuyết
700 |aNguyễn Thúc An
700|aKhổng Doãn Điền
700|aNguyễn Bá Cự
852 |aĐọc: 3 cuốn, Mượn: 6 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/baitapcohoclythuyet_nguyenthucan/0baitapcohoclythuyet_nguyenthucanthumbimage.jpg
890|a9|b43|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000024327 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 1
2 1000024328 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 2
3 1000024329 Kho đọc Sinh viên 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 3
4 3000033343 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 4
5 3000033344 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 5
6 3000033345 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 6
7 3000033346 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 7
8 3000033347 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 8
9 3000033348 Kho mượn 531.076 B 103 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1