Sách tiếng Việt
813 Br 400 D
Mật mã Da Vinci :
DDC 813
Tác giả CN Brown Dan
Nhan đề Mật mã Da Vinci : Tiểu thuyết / Dan Brown; Đỗ Thu Hà dịch
Nhan đề khác The Da Vinci code
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2007
Mô tả vật lý 537 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Mỹ - Tiểu thuyết
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000025419
000 00000nam a2200000 4500
00123507
00211
0047867937B-40A5-46CA-8224-3E8066BDA188
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20111229|bvanpth|y20101228|zngavt
082 |a813|bBr 400 D
100 |aBrown Dan
245 |aMật mã Da Vinci : |bTiểu thuyết / |cDan Brown; Đỗ Thu Hà dịch
246 |aThe Da Vinci code
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2007
300 |a537 tr. ; |c24 cm
650 |aVăn học Mỹ - Tiểu thuyết
852|bKho mượn|j(1): 3000025419
890|a1|b81|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025419 Kho mượn 813 Br 400 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét