Sách tiếng Việt
621.3 B 510 T
Giáo trình truyền động điện :
DDC 621.3
Tác giả CN Bùi Đình Tiếu
Nhan đề Giáo trình truyền động điện : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và hệ cao đẳng kỹ thuật / Bùi Đình Tiếu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 215 tr. ; 24cm
Môn học Truyền động điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017805-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014751-7
000 00000nam a2200000 4500
00122140
00211
004A82E838A-D677-437B-A940-B4E511175586
005201709181123
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170918112333|bthanhnhan|c20150826163855|dvinhpq|y20080729|zoanhntk
082 |a621.3|bB 510 T
100 |aBùi Đình Tiếu
245 |aGiáo trình truyền động điện : |bDùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và hệ cao đẳng kỹ thuật / |cBùi Đình Tiếu
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a215 tr. ; |c24cm
690|aTruyền động điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017805-7
852|bKho mượn|j(7): 3000014751-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhtruyendongdien_buidinhtieu/page001thumbimage.jpg
890|a10|b14|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014757 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000014756 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000014755 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000014754 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000014753 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000014752 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:26-02-2020
7 3000014751 Kho mượn 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000017807 Kho đọc Sinh viên 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000017806 Kho đọc Sinh viên 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000017805 Kho đọc Sinh viên 621.3 B 510 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét