Sách tiếng Việt
658 D
Kỷ nguyên mới của quản trị /
DDC 658
Tác giả CN Daft, Richard L.
Nhan đề Kỷ nguyên mới của quản trị / Richard L. Daft; Nguyễn Hùng Phong dịch
Nhan đề khác New Era of management
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 842 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189508
00211
0048C1931A7-2A71-42BA-9340-57283CD91121
005202311211006
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20231121100636|zoanhntk
082 |a658|bD
100 |aDaft, Richard L.
245 |aKỷ nguyên mới của quản trị / |cRichard L. Daft; Nguyễn Hùng Phong dịch
246 |aNew Era of management
250 |aXuất bản lần thứ 11
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a842 tr. ; |c24 cm
650 |aQuản trị học
690 |aQuản trị học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/kynguyenmoicuaquantri_richardldaftthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét