Sách tiếng Việt
657.61 V
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp: 128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp :
DDC 657.61
Tác giả CN Võ Văn Nhị
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp: 128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp : Biên soạn theo TT số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2018
Mô tả vật lý 390 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán hành chính sự nghiệp-Hướng dẫn thực hành
Môn học Kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Toàn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189503
00211
00472106E1D-DFD8-4256-8867-4731561A1495
005202311210953
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20231121095332|zoanhntk
082 |a657.61|bV
100 |aVõ Văn Nhị
245 |aHướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp: 128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp : |bBiên soạn theo TT số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp / |cVõ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn
260 |aH. : |bLao Động, |c2018
300 |a390 tr. ; |c27 cm
650 |aKế toán hành chính sự nghiệp|xHướng dẫn thực hành
690 |aKế toán hành chính sự nghiệp
700 |aPhạm Ngọc Toàn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/128sodoketoanhcsn_vovannhithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét