Sách tiếng Việt
895.9221 A 107 Kh
Những năm tháng đó có tôi yêu người /
DDC 895.9221
Tác giả CN Anh Khang
Nhan đề Những năm tháng đó có tôi yêu người / Anh Khang
Thông tin xuất bản H. : Văn Hóa - Văn Nghệ, 2019
Mô tả vật lý 199 tr. ; 18 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thơ
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(4): 1000029837-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189502
00211
004A9254D81-8B9D-4A61-AFA2-1FC69FCA3E27
005202311291035
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20231129103520|bvanpth|y20231121094732|zoanhntk
082 |a895.9221|bA 107 Kh
100 |aAnh Khang
245 |aNhững năm tháng đó có tôi yêu người / |cAnh Khang
260 |aH. : |bVăn Hóa - Văn Nghệ, |c2019
300 |a199 tr. ; |c18 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xThơ
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000029837-40
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/nhungnamthangdocotoi_anhkhangthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000029840 Kho đọc Sinh viên 895.9221 A 107 Kh Sách Tiếng Việt 4 Chờ giao
2 1000029839 Kho đọc Sinh viên 895.9221 A 107 Kh Sách Tiếng Việt 3 Chờ giao
3 1000029838 Kho đọc Sinh viên 895.9221 A 107 Kh Sách Tiếng Việt 2 Chờ giao
4 1000029837 Kho đọc Sinh viên 895.9221 A 107 Kh Sách Tiếng Việt 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét