Sách tiếng Việt
895.9223 Ng
Tết của tù đàn bà :
DDC 895.9223
Tác giả CN Nguyên Hồng
Nhan đề Tết của tù đàn bà : Truyện ngắn/ Nguyên Hồng
Thông tin xuất bản H. : Văn Học, 2019
Mô tả vật lý 198 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-truyện ngắn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189501
00211
00499C905C0-7158-43EE-A52F-7BAF584743E6
005202311210944
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20231121094451|zoanhntk
082 |a895.9223|bNg
100 |aNguyên Hồng
245 |aTết của tù đàn bà : |bTruyện ngắn/ |cNguyên Hồng
260 |aH. : |bVăn Học, |c2019
300 |a198 tr. ; |c21 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xtruyện ngắn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/tetcuatudanba_nguyenhongthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét