Sách tiếng Việt
895.9228 L 250 S
Răng mà thương mà nhớ :
DDC 895.9228
Tác giả CN Lê Công Sơn
Nhan đề Răng mà thương mà nhớ : Tạp bút / Lê Công Sơn
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 219 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tạp văn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189500
00211
004E47870CD-FB25-47C4-9BA7-5A5E93CB5F94
005202311210942
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20231121094228|boanhntk|y20231121094201|zoanhntk
082 |a895.9228|bL 250 S
100 |aLê Công Sơn
245 |aRăng mà thương mà nhớ : |bTạp bút / |cLê Công Sơn
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2018
300 |a219 tr. ; |c21 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xTạp văn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/rangmathuongmanho_lecongsonthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét