Sách tiếng Việt
895.9228 PH
Nếu biết trăm năm là hữu hạn /
DDC 895.9228
Tác giả CN Phạm Lữ Ân
Nhan đề Nếu biết trăm năm là hữu hạn / Phạm Lữ Ân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 30
Thông tin xuất bản H. : Thế Giới, 2023
Mô tả vật lý 263 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tạp văn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189499
00211
00441FD1174-1BF8-43FB-B23E-A1F77FED6A14
005202311210937
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231121093736|zoanhntk
082 |a895.9228|bPH
100 |aPhạm Lữ Ân
245 |aNếu biết trăm năm là hữu hạn / |cPhạm Lữ Ân
250 |aTái bản lần thứ 30
260 |aH. : |bThế Giới, |c2023
300 |a263 tr. ; |c21 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xTạp văn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/neubiettramnamlahuuhan_phamluanthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét