Luận văn, luận án
621.381
Comprehensive Performance Metrics for Complex Fenestration Systems Using a Relative Approach /
DDC 621.381
Tác giả CN Dave, Shreya H.
Nhan đề Comprehensive Performance Metrics for Complex Fenestration Systems Using a Relative Approach / Shreya H. Dave
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Mô tả vật lý 148 p.
Thuật ngữ chủ đề Metric Development
Tác giả(bs) CN Newman, Dava J.
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189498
00216
004C0AE38A9-B4E2-4EC0-9EDB-B0107D67EFD3
005202311210920
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20231121091942|zngavt
082 |a621.381
100 |aDave, Shreya H.
245 |aComprehensive Performance Metrics for Complex Fenestration Systems Using a Relative Approach / |cShreya H. Dave
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
300 |a148 p.
650 |aMetric Development
700 |aNewman, Dava J.
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/comprehensiveperformance_shreyahdave/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét