Sách tiếng Việt
657.4 K 250
Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam /
DDC 657.4
Nhan đề Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn (cb) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 367 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán quản trị
Môn học Kế toán quản trị
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Toàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng Nga
Tác giả(bs) CN Võ Văn Nhị
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Trúc Quy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189497
00211
0041278683C-4E1D-4CBF-9D48-C4875A58210D
005202311210933
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20231121093321|boanhntk|y20231121085552|zoanhntk
082 |a657.4|bK 250
245 |aKế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / |cVõ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn (cb) và các tác giả khác
260 |aH. : |bTài Chính, |c2019
300 |a367 tr. ; |c27 cm
650 |aKế toán quản trị
690 |aKế toán quản trị
700 |aPhạm Ngọc Toàn
700 |aNguyễn Thị Hằng Nga
700 |aVõ Văn Nhị
700|aBùi Thị Trúc Quy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/ketoanquantriapdung_vovannhithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét