Luận văn, luận án
665
Hydrate-phobic Surfaces /
DDC 665
Tác giả CN Smith, Jonathan David
Nhan đề Hydrate-phobic Surfaces / Jonathan David Smith
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Mô tả vật lý 28 P.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Surface roughness characterization
Tác giả(bs) CN Varanasi, Kripa K.
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189490
00216
0045E27AEC8-1008-4186-93CE-282218F4562C
005202311210830
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20231121083012|zngavt
082 |a665
100 |aSmith, Jonathan David
245 |aHydrate-phobic Surfaces / |cJonathan David Smith
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
300 |a28 P.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aSurface roughness characterization
700 |aVaranasi, Kripa K.
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hydratephobicsurfaces_jonathandavidsmith/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét