Luận văn, luận án
628
Methods for Delivering Liquid Payloads from High Altitudes /
DDC 628
Tác giả CN Lipoma, Thomas
Nhan đề Methods for Delivering Liquid Payloads from High Altitudes / Thomas Lipoma
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Thuật ngữ chủ đề Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Retrorocket
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189461
00216
00488633D40-A766-4326-B8FC-907745841BD5
005202311170911
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20231117091039|zngavt
082 |a628
100 |aLipoma, Thomas
245 |aMethods for Delivering Liquid Payloads from High Altitudes / |cThomas Lipoma
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
650 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aRetrorocket
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/methodsfordelivering_thomaslipoma/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét