Sách ngoại văn
428
Teaching Language Online :
DDC 428
Tác giả CN Russell, Victoria
Nhan đề Teaching Language Online : A Guide for Designing, Developing, and Delivering Online, Blended, and Flipped Language Courses / Victoria Russell and Kathryn Murphy-Judy
Lần xuất bản 1st Edition
Thông tin xuất bản Routledge, 2020
Mô tả vật lý 323 p.
Thuật ngữ chủ đề Bilingual Education Methods
Thuật ngữ chủ đề Computers & Technology Education
Thuật ngữ chủ đề Linguistics
Môn học Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Murphy-Judy, Kathryn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157278
00212
0042E66B9B2-B010-452E-B84C-7B40B8760B87
005202109151229
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210915122821|zngavt
082 |a428
100 |aRussell, Victoria
245 |aTeaching Language Online : |bA Guide for Designing, Developing, and Delivering Online, Blended, and Flipped Language Courses / |cVictoria Russell and Kathryn Murphy-Judy
250 |a1st Edition
260 |bRoutledge, |c2020
300 |a323 p.
650 |aBilingual Education Methods
650 |aComputers & Technology Education
650 |aLinguistics
690 |aPhương pháp giảng dạy Tiếng Anh
700 |aMurphy-Judy, Kathryn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/teachinglanguageonline_victoriarussell/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét