Sách ngoại văn
004.2
Object Oriented Modeling and Design /
DDC 004.2
Nhan đề Object Oriented Modeling and Design / Rajender Nath, Dharminder Kumar
Thông tin xuất bản Prentice Hall, 1991
Mô tả vật lý 150 p.
Thuật ngữ chủ đề System analysis
Thuật ngữ chủ đề System design
Môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tác giả(bs) CN Kumar, Dharminder
Tác giả(bs) CN Nath, Rajender
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157276
00212
0040F68CEB9-EEF5-4AEF-800B-7EC8ED13441A
005202109141016
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|y20210914101601|zngavt
082 |a004.2
245 |aObject Oriented Modeling and Design / |cRajender Nath, Dharminder Kumar
260 |bPrentice Hall, |c1991
300 |a150 p.
650 |aSystem analysis
650 |aSystem design
690 |aPhân tích thiết kế hệ thống thông tin
700 |aKumar, Dharminder
700 |aNath, Rajender
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/objectorienteddesignmodeling_ rajendernath/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét