Sách tiếng Việt
541
Hóa đại cương /
DDC 541
Tác giả CN Nguyễn Đình Soa
Nhan đề Hóa đại cương / Nguyễn Đình Soa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả vật lý 515 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa học đại cương
Môn học Hóa đại cương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157274
00211
004D108DC1F-595D-4746-B2F2-9605FBC481A0
005202109131603
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20210913160219|bngavt|y20210913160154|zngavt
082 |a541
100 |aNguyễn Đình Soa
245 |aHóa đại cương / |cNguyễn Đình Soa
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2004
300 |a515 tr.
650 |aHóa học đại cương
690 |aHóa đại cương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/hoahocdaicuong2004_nguyendinhsoa/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét