Sách ngoại văn
004.21
Systems Analysis and Design :
DDC 004.21
Nhan đề Systems Analysis and Design : An Object-Oriented Approach with UML / Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden
Thông tin xuất bản Wiley, 2015
Mô tả vật lý 544 p.
Thuật ngữ chủ đề Object-Oriented Software Design
Thuật ngữ chủ đề System Theory
Thuật ngữ chủ đề UML Language
Môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tác giả(bs) CN Dennis, Alan
Tác giả(bs) CN Tegarden, David
Tác giả(bs) CN Wixom, Barbara Haley
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157171
00212
004D4090C6B-A6DB-4FC1-A178-BCDDD1C407E7
005202109121133
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210912113220|zngavt
082 |a004.21
245 |aSystems Analysis and Design : |bAn Object-Oriented Approach with UML / |cAlan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden
260 |bWiley, |c2015
300 |a544 p.
650 |aObject-Oriented Software Design
650 |aSystem Theory
650 |aUML Language
690 |aPhân tích thiết kế hệ thống thông tin
700 |aDennis, Alan
700 |aTegarden, David
700 |aWixom, Barbara Haley
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/systemanalysisaanddesign_ alandennis/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét