Sách ngoại văn
005.43
Self-Paced Training Kit (Exam 70-640) :
DDC 005.43
Nhan đề Self-Paced Training Kit (Exam 70-640) : Configuring Windows Server 2008 Active Directory / by Dan Holme and others
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Microsoft Press, 2011
Mô tả vật lý 1037 p.
Thuật ngữ chủ đề Data Warehousing
Thuật ngữ chủ đề Microsoft Certification Guides
Thuật ngữ chủ đề Windows Server Guides
Môn học Quản trị mạng
Tác giả(bs) CN Holme, Dan
Tác giả(bs) CN Ruest, Danielle
Tác giả(bs) CN Ruest, Nelson
Tác giả(bs) CN Kellington, Jason
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157169
00212
004963BE240-90D5-4BE0-8BFD-BC2BEB9F8FB7
005202109101725
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20210910172448|zngavt
082 |a005.43
245 |aSelf-Paced Training Kit (Exam 70-640) : |bConfiguring Windows Server 2008 Active Directory / |cby Dan Holme and others
250 |aSecond Edition
260 |bMicrosoft Press, |c2011
300 |a1037 p.
650 |aData Warehousing
650 |aMicrosoft Certification Guides
650 |aWindows Server Guides
690 |aQuản trị mạng
700 |aHolme, Dan
700 |aRuest, Danielle
700 |aRuest, Nelson
700|aKellington, Jason
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/configuringwindowsserver2008_danholme/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét