Sách ngoại văn
519.5
Introduction to Statistical Thinking :
DDC 519.5
Tác giả CN Yakir, Benjamin
Nhan đề Introduction to Statistical Thinking : (With R, Without Calculus) / Benjamin Yakir
Thông tin xuất bản The Hebrew University of Jerusalem, 2011
Mô tả vật lý 324 P.
Thuật ngữ chủ đề Comparing Two Samples
Thuật ngữ chủ đề Random Variables
Môn học Thống kê máy tính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157165
00212
004C91A5DEF-3AF5-42DA-BB16-93BBEAD55746
005202109101441
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20210910144102|zngavt
082 |a519.5
100 |aYakir, Benjamin
245 |aIntroduction to Statistical Thinking : |b(With R, Without Calculus) / |cBenjamin Yakir
260 |bThe Hebrew University of Jerusalem, |c2011
300 |a324 P.
650 |aComparing Two Samples
650 |aRandom Variables
690 |aThống kê máy tính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/510_toanhoc/introductiontostatisticalthinking_benjarminyakir/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét