Sách ngoại văn
001.4
Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R / Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 118 tr. : hình vẽ ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm máy tính
Thuật ngữ chủ đề Phân tích thống kê
Môn học Thực hành Đánh giá cảm quan thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157163
00212
00405BF21A4-63AE-46FC-9F5D-91E42A6E59D8
005202109101207
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210910120748|znguyenloi
082 |a001.4
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aPhân tích số liệu và biểu đồ bằng R / |cNguyễn Văn Tuấn
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2007
300 |a118 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm
650 |aBiểu đồ
650 |aPhần mềm máy tính
650 |aPhân tích thống kê
690 |aThực hành Đánh giá cảm quan thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/phantichsolieuvabieudobangr_nguyenvantuan/00page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét