Sách tiếng Việt
671 Tr 121 Đ
Sổ tay gia công cơ :
DDC 671
Tác giả CN Trần Văn Địch
Nhan đề Sổ tay gia công cơ : Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 498 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy - Công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Gia công cơ khí
Môn học Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Mai
Tác giả(bs) CN Lưu Văn Nhang
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000007174-6
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000003057-62
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001102
000 00000nam a2200000 4500
00111859
00211
0048687E5ED-53EC-4352-857F-AF28DB4591C9
005201709121419
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170912141903|bnguyenloi|c20160726151028|dngavt|y20031125|zthanhntk
082 |a671|bTr 121 Đ
100 |aTrần Văn Địch
245 |aSổ tay gia công cơ : |bDùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / |cTrần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a498 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aChế tạo máy - Công nghệ
650 |aGia công cơ khí
690|aCơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
700 |aNguyễn Thanh Mai
700 |aLưu Văn Nhang
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000007174-6
852|bKho mượn|j(6): 3000003057-62
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001102
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/sotaygiacongco_tranvandich/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|b382|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000003057 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000003059 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000003058 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000003060 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000003061 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 2000001102 Kho tham khảo (SDH cũ) 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4
7 1000007175 Kho đọc Sinh viên 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-02-2021
8 1000007176 Kho đọc Sinh viên 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2
9 1000007174 Kho đọc Sinh viên 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1
10 3000003062 Kho mượn 671 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét
Không tải được tài liệu số
avata
58131613 - 07/11/2019
Không tìm thấy tài liệu trong phần tải về ạ!!
avata
58131697 - 11/11/2019