Sách tiếng Việt
621.320285 Ph 104 H
Thiết kế chiếu sáng với Dialux /
DDC 621.320285
Tác giả CN Phạm Quang Huy
Nhan đề Thiết kế chiếu sáng với Dialux / Phạm Quang Huy, Trần Đức Tuân
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 342 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật chiếu sáng
Môn học Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả(bs) CN Trần Đức Tuân
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028882-4
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038673-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114432
00211
004851B2B0D-F6A3-4EFE-9B97-D02CB5BB6802
005201911061652
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20191106165318|bvanpth|y20190923143032|zoanhntk
082 |a621.320285|bPh 104 H
100 |aPhạm Quang Huy
245 |aThiết kế chiếu sáng với Dialux / |cPhạm Quang Huy, Trần Đức Tuân
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2015
300 |a342 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật chiếu sáng
690 |aKỹ thuật chiếu sáng
700 |aTrần Đức Tuân
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028882-4
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038673-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/thietkechieusangdialux_phamquanghuythumbimage.jpg
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038674 Kho mượn 621.320285 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:16-01-2020
2 3000038673 Kho mượn 621.320285 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:26-02-2020
3 1000028884 Kho đọc Sinh viên 621.320285 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 3
4 1000028883 Kho đọc Sinh viên 621.320285 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 2
5 1000028882 Kho đọc Sinh viên 621.320285 Ph 104 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét